top of page

Algemene woorwaarden

 

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedereen die bij Lijf lessen volgt of diensten afneemt.

2. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat die zelf hun fysieke of geestelijke bijzonderheden meldt aan Lijf.

3. Bij twijfel of yoga wenselijk is, dient een deelnemer altijd toestemming te vragen aan een erkende behandelaar (specialist, huisarts, fysiotherapeut, psycholoog, psychiater of andere medisch gediplomeerde hulpverstrekker).

4. Lijf heeft te allen tijde het recht om deelnemers de toegang te weigeren tot een les.

5. Lijf is niet verantwoordelijk voor diefstal of het zoekraken van (waardevolle) spullen van  bezoekers of deelnemers.

6. Binnen een les, is iedere deelnemer zelf verantwoordelijk voor in achtnemen van zijn of haar eigen fysieke en geestelijke grenzen, Lijf is niet verantwoordelijk voor fysieke, geestelijke, materiele of financiële schade, ten gevolge van deelname aan een les.

7. Lijf zet voor iedere les of dienst ervaren en gediplomeerde docenten in en maakt altijd gebruik van gecertificeerd materiaal.

8. Deelname aan lessen of diensten van Lijf kan uitsluitend ná betaling en invullen van het inschrijvingsformulier inclusief het instemmen met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

9.Bij niet tijdig betalen, wordt een herinnering gestuurd. Vanaf een tweede herinnering worden er 10€ herinneringskosten in rekening gebracht, ongeacht het factuurbedrag.

10. Geboekte lessen worden niet terugbetaald, tenzij om aantoonbare medische redenen. Geboekte lessen kunnen tot 24u voor aanvang van de les geannuleerd worden. Voor workshops en trainingen kunnen hier specifieke termijnen gelden. Deze staan vermeld bij de info van de desbetreffende dienst.
11. Niet geannuleerde of te laat geannuleerde lessen worden niet terug betaald. 

12. Het verlengen van geldigheidsduur van strippenkaarten is een gunst van Lijf en kan geenszins afgedwongen worden. Neem hiervoor contact op via mail met de concrete vraag.

13. Geboekte lessen kunnen door de inschrijver overgedragen worden aan een derde. De oorspronkelijke inschrijver blijft echter verantwoordelijk voor de correcte betaling van de boeking en verwittigt Lijf met vermelding van naam van de vervanger en te vervangen les.

14.Lijf behoudt zich het recht voor een andere docent in te zetten met een zelfde lessoort indien nodig en hoeft deelnemers daar tevoren niet van op de hoogte te stellen.

15. Lijf kan en mag het rooster wijzigen als het deelnemersaantal dat nodig maakt. Voor deelnemers is dan de mogelijkheid om een andere les te kiezen.

16. Aanmelden voor een les, workshop, training of evenement is definitief zodra de deelnemer zich aangemeld heeft via de boekingsmodule, per mail, sms/ what’s app of elke andere schriftelijke communicatie.

17. Ieder lid geeft met goedkeuring van de Algemene Voorwaarden ook toestemming om contactgegevens en bijzonderheden m.b.t. fysieke gesteldheid te bewaren en verwerken. Lijf gebruikt deze gegevens slechts ter administratie voor facturen en nieuwsbrieven en om docenten te informeren zodat zij tijdens een les weten wat wel/niet te doen met deelnemers qua fysieke houdingen. De gedetailleerde privacy verklaring is na te lezen op de website of opvraagbaar via info@studiolijf.be.

bottom of page